Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY GMINY IRZĄDZE

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY GMINY IRZĄDZE

Podtytuł: W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IRZĄDZE. - OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW.

Szanowni Państwo !

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących

projektów uchwał Rady Gminy Irządze w sprawie :

 - uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze.

 - określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych propozycji i  rozwiązań zawartych w dokumentach.
Konsultacje są prowadzone w formie umieszczenia projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" oraz na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Irządze.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia  07 czerwca 2022 r. do godz.15:00
Opinie w sprawie projektów uchwał  Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej  poprzez wypełnienie formularza zgłaszania opinii  osobiście do Biura Rady  Gminy Irządze  lub  przesłane w formie elektronicznej  ( skan ) na adres  e-mail  ( urzad@irzadze.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew.22

Osobą do kontaktu w sprawie w/w projektu uchwały jest Pani Aneta Ledwoch-Zielińska.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach .

Wójt Gminy Irządze

(-) mgr Jan Molenda              

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-01 11:48

Edycja artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.