Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad L Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 29 grudnia 2022r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad L Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 29 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień 29 grudzień 2022 r. (tj. czwartek) na godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2022.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2022-2037.
 3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2023-2037.
 5. uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na rok  2023.
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczekociny.
 7. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Szczekocinach.
 8. uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2023 r.
 9. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 10. zmiany Uchwały Nr 50/VII/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat a także trybu ich pobierania.
 11. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Sesji.

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-12-16 15:10

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.