Artykuł pochodzi ze strony: www.irzadze.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.irzadze.bip.jur.pl/artykuly/4964

Informacja o terminie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych na radnych Rady Gminy Irządze w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 408, art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Irządzach informuje się, że  w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 15:30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Irządzach mieszczącej się: w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze, pokój nr 6, odbędzie się losowanie numerów list kandydatów, o których mowa w art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego. art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy:

Gminna komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt. 2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. 1.

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Irządzach

 

(-) Urszula Anna Barańska