Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 21 stycznia 2019 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 7 czerwca 2016 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 7 czerwca 2016 r.

             Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z  zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 07 czerwca 2016 r. (tj. wtorek ) na godz. 11.00Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2016 r.

- Zmian  w uchwale  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-2039.

- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Irządze, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa. 

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach za 2015 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania  Finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach za 2015 r.

- Przyjęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2015 rok  i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2015 r.

- Przedstawienie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015.

- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015.

- Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015.

- Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem opisowym  z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2015 rok.

- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2015 rok.

- Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.

7. Dyskusja.

8. Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie cd.:

- określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

- określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku.

- przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze wraz ze szczegółową inwentaryzacją".

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

14. Zamknięcie obrad Sesji.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-05-31.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:03:33.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-05-31 09:03:33.
czytano: 201 razy, id: 2449
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-31
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019