Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Strona główna » Ogłoszenia » Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Podtytuł: Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Irządze

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Irządze działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Irządze.

 

Cel partnerstwa: 

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Irządze pomocy żywnościowej w okresie:sierpień 2016 – czerwiec 2017.

Wymagania wobec Partnera:

1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2016, tj.:

1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,

2) posiadać zdolności administracyjne do:

a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,

b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,

c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,

3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach:

1) administrowania,

2) transportu,

3) magazynowania.

 

3. Wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 są dostępne na stronie , pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016/

 

Tryb składania wniosków:

1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 8 sierpnia 2016 r.

3. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:

 

 

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309

42-217 CZĘSTOCHOWA

 

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.

 

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.

2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

Prezes Zarządu

Banku Żywności w Częstochowie

(-) Norbert Kępiński

Irządze, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-08-03.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:21:13.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-08-03 11:21:13.
czytano: 743 razy, id: 2489
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-08-03
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020