Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 18 kwietnia 2019 r.

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 06 kwietnia 2017r.

Strona główna » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 06 kwietnia 2017r.

Podtytuł: Budowa budynku obory, płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne

Irządze 06.04.2017r.

Nr DZP.6220.2.6.2017

O b w i e s z c z e n i e

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 – ze zm.),

informuję

   o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 06 kwietnia 2017r.

Nr DZP6220.2.5.2017  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku obory, płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne” na działce o nr ewid. 194/12 w miejscowości Zawadka.

    Decyzja została wydana na wniosek Pana Damiana Kozłowskiego, zam. Zawadka 31, 42-446 Irządze

    Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w siedzibie Urzędu Gminy Irządze nr 124, pok. Nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.irzadze.bip.jur.pl – oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze i w miejscu planowanego  przedsięwzięcia w sołectwie Zawadka

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-04-12.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:14:20.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-04-12 11:14:20.
czytano: 310 razy, id: 2662
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-04-12
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019