Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 22 kwietnia 2019 r.

imieniny: Łukasza, Leona, Kai

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 31 października 2017r.

Strona główna » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 31 października 2017r.

Podtytuł: Budowa nowego warsztatu stolarskiego wyposażonego w park maszynowy oraz instalacje do nanoszenia powłok w Zawadzie Pilickiej na działce o nr ewidencyjnym 134/5.

  Irządze 31.10.2017r.

Nr DZP.6220.1.23.2017

O b w i e s z c z e n i e

 

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 – ze zm.),

informuję

o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 31 października 2017r. Nr DZP6220.1.22.2017  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa nowego warsztatu stolarskiego wyposażonego w park maszynowy oraz instalacje do nanoszenia powłok w Zawadzie Pilickiej na działce o nr ewidencyjnym 134/5” 

Decyzja została wydana na wniosek firmy LAVACRO Sp. z o.o. ul. Bankowa 10, 42-242 Rędziny

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w siedzibie Urzędu Gminy Irządze nr 124, pok. Nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.irzadze.pl – oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze i w miejscu planowanego  przedsięwzięcia w sołectwie Zawada Pilicka

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-11-02.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:49:07.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-11-02 14:49:07.
czytano: 188 razy, id: 2722
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-02
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-11-02
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019