Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 26 czerwca 2019 r.

imieniny: Jan, Paulina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 24.07.2018r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 24.07.2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349) zwołuję XXXI Sesję  Nadzwyczajną Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 24 lipca 2018 r. (tj. wtorek) na godzinę 10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2018.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2018-2037.
 3. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat  dla nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki nr 204/83 położonej w Zawadzie Pilickiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 4. Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Irządze.
 5. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Irządze.
 6. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 7. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Irządze.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
 3.  Zamknięcie obrad Sesji.
Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-07-30.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:46:07.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-07-30 14:46:07.
czytano: 24 razy, id: 2923
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-30
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019