Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 26 czerwca 2019 r.

imieniny: Jan, Paulina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 14.06.2018r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 14.06.2018r.

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień  14 czerwca 2018 r. (tj. czwartek ) na godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Irządze za 2017 rok  oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2017 r.

 

 1. Przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2017 r..
 2. Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2017 r..
 3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2017 r..
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze wraz z  sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2017 r.
 1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2017 rok.
 2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
 3. Dyskusja.
 4. Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :

 

 1. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2018 roku.
 2. Podziału Gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 3. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat  dla nieruchomości stanowiącej część działki nr 204/83 położonej w Zawadzie Pilickiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
 4.  Zamknięcie obrad Sesji.

  PRZEWODNICZĄCY   

RADY GMINY IRZĄDZE 
Wojciech Ledwoch

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-07-30.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-07-30 15:22:26.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-07-30 15:22:26.
czytano: 35 razy, id: 2925
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-30
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019