Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 26 czerwca 2019 r.

imieniny: Jan, Paulina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 29.11.2018r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 29.11.2018r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432) zwołuję  II  Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 29 listopada 2018 r. (tj. czwartek ) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Powołania stałych  komisji  Rady Gminy Irządze , ustalenia  liczbowego składu i zakresu  ich działania.
 2. Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
 3. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
 4. Powołania  składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Irządze.
 5. Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Irządze.
 6. Ustalenia diet dla Radnych oraz  zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
 7. Ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich-Sołtysom.
 8. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Zwolnień podatku od nieruchomości.
 10. Zwolnień z podatku rolnego.
 11. Ustalenia stawek opłaty targowej.
 12. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 14. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 15. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2018.
 16. Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie gminy Irządze w roku 2019.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

Agata Cyganek

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-11-26.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:48:24.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-11-26 15:48:24.
czytano: 95 razy, id: 3052
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-26
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019