Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 26 czerwca 2019 r.

imieniny: Jan, Paulina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 27.12.2018r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 27.12.2018r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432) zwołuję  III  Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 27 grudzień 2018 r. (tj. czwartek ) na godz. 16.00. Sesja dbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2018.
 2. Uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na rok 2019.
 3.  Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037.
 4. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 5. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r.
 6. Przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania  oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 8. zmiany Uchwały nr 239/XXXIII/2018 Rady Gminy Irządze z dnia  27 września 2018r. w sprawie: określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 9. zmiany uchwały nr 15/II/2018  Rady Gminy Irządze w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 10. Uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2019  r.

 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o sposobie realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Sesji

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

Agata Cyganek

                            

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-12-18.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:23:46.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-12-18 15:23:46.
czytano: 64 razy, id: 3084
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-18
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019