Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 22 września 2020 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

KLAUZULA INFORMACYJNA

Strona główna » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA

Podtytuł: DLA PRACOWNIKÓW, KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW, PRAKTYKANTÓW, PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH ORAZ SPOŁECZNO – UŻYTECZNYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Irządze reprezentowany przez Wójta z siedzibą 42-446 Irządze 124.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umów o pracę, stażów, praktyk studenckich, robót interwencyjnych, prac społeczno – użytecznych, na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

- prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: ZUS, Urząd Skarbowy i inne niezbędne do realizacji umowy.

5.  Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

6. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte.

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
    2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy jak również udział w procesie rekrutacyjnym.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-01-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:27:15.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-01-21 10:27:15.
czytano: 124 razy, id: 3136
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-02
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2019-01-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020