Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 22 września 2020 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. rejestracji wyborców oraz organizacji przebiegu wyborów

Strona główna » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA dot. rejestracji wyborców oraz organizacji przebiegu wyborów

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Irządze reprezentowana przez Wójta z siedzibą 42-446 Irządze 124.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO -obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy w celu:

prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:

  • Wpisanie do rejestru wyborców,
  • Skreślenie z rejestru wyborców,
  • Ujęcia w spisie wyborców,
  • Dopisania do spisu wyborów,
  • Skreślenia ze spisu wyborców,
  • Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
  • Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
  • Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;

obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych  komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów gminy.

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa między innymi Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Komisja Wyborcza.

5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli jest to zgodne z przepisami regulującymi wybory.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie Pani/Pana danych wymaga ustawa, na podstawie której działa Administrator.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-01-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:30:44.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-01-21 10:30:44.
czytano: 532 razy, id: 3138
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020