Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Irządze

Strona główna » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE Wójt Gminy Irządze

Podtytuł: zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców Gminy Irządze do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczącej projektu Uchwały Rady Gminy Irządze z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

OGŁOSZENIE

             Na podstawie Uchwały  Nr 226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 pkt 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 ), Uchwały Nr 229/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Irządze oraz Zarządzenia Nr 54/2019 Wójta Gminy Irządze z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie  trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz  z mieszkańcami Gminy Irządze projektu uchwały dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Irządze

Wójt Gminy Irządze

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz mieszkańców Gminy Irządze  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczącej  projektu  Uchwały  Rady Gminy Irządze z zakresu  gospodarki  odpadami komunalnymi.

Przedmiotem konsultacji jest:

       1. Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia  12 lipca 2019r.  do dnia 19 lipca  2019r. do godz.15:00

Forma konsultacji:

Zamieszczenie na okres 7 dni projektu  ww. uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawie projektu uchwały  Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej  poprzez wypełnienie formularza zgłaszania opinii  osobiście do Biura Rady  Gminy Irządze  lub  przesłane w formie elektronicznej  ( skan ) na adres  e-mail  ( urzad@irzadze.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew.22

 

Wójt Gminy Irządze - Jan Molenda

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-07-11.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:37:54.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-07-11 14:37:54.
czytano: 268 razy, id: 3335
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-07-11
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020