Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie WÓJTA GMINY IRZĄDZE z dnia 01.07.2020r.

Strona główna » Obwieszczenia » Obwieszczenie WÓJTA GMINY IRZĄDZE z dnia 01.07.2020r.

Podtytuł: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 1” na działce o nr ewidencyjnym 7/3 w obrębie ewidencyjnym Zawada Pilicka, Gmin Irządze

DZP. 6220.1.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 01.07.2020r.

 

   Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2020r. poz. 256 – ze zmianami) Wójt Gminy Irządze po zgromadzeniu materiału dowodowego oraz w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy  2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 1na działce o nr ewidencyjnym  7/3  w obrębie ewidencyjnym Zawada Pilicka,  Gmin Irządze

zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

    Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w Urzędzie Gminy Irządze, pokój nr 12  codziennie w godzinach urzędowania oraz mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 zatem zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Obwieszczenie nastąpiło poprzez zamieszczenie na :

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze,

- tablicy ogłoszeń sołectwa Zawada Pilicka,

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze.

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 01 lipca 2020r.

 

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-07-01.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:47:04.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-07-01 12:47:04.
czytano: 327 razy, id: 3606
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-01
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-07-01
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-07-01
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020