Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Irządze

Wyświetl stronę główną » Koordynator dostępności » Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Irządze

Pan Czesław Słuszniak – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Irządze

Kontakt:

Czesław Słuszniak
Urząd Gminy Irządze
Irządze 124
tel. 34 354 30 09  wew. 27
E-mail: admin@irzadze.pl  

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Irządze zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Irządze,

5. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Irządze, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7. przedstawianie Wójtowi Gminy Irządze bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-01 08:13

Edycja artykułu - Administrator systemu

2020-10-01 08:11

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.