Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Kontakt 6285 razy
2.  Statut Urzędu Gminy Irządze 5034 razy
3.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach 5011 razy
4.  Elektroniczna Skrzyna Podawcza (ESP) 4281 razy
5.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach 4040 razy
6.  Żłobek Gminny Jaś i Małgosia w Irządzach 3768 razy
7.  Dyżury 3357 razy
8.  NAGRANIA Z OBRAD SESJI RADY GMINY IRZĄDZE 3117 razy
9.  CYGANEK Agata 2925 razy
10.  Gminna Biblioteka Publiczna 2916 razy
11.  SPROSTOWANIE oczywistej omyłki 2506 razy
12.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2410 razy
13.  BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 2315 razy
14.  Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 1590 razy
15.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1497 razy
16.  WÓJT GMINY IRZĄDZE Ogłasza konsultacje 1402 razy
17.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1360 razy
18.  Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach 1350 razy
19.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1332 razy
20.  Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 1297 razy
21.  Informacja o wyniku naboru 1293 razy
22.  OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze dla działki 1636 - Obręb Irządze 1232 razy
23.  Ogłoszenie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Irządze 1220 razy
24.  Informacja o odbiorze odpadów komunalnych III kwartał 2017 1196 razy
25.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1166 razy
26.  Aktualne ogłoszenie (Wrzesień) - Asystent rodziny 1136 razy
27.  Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 1127 razy
28.  Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 1119 razy
29.  Wnioski ogólne 1114 razy
30.  Informacja o wynikach naboru 1110 razy
W sumie 69506 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 14.5 %
2.  Ogłoszenia kat. główna 7.4 %
3.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 6 %
4.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 5.6 %
5.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 3 %
6.  Obwieszczenia kat. główna 3 %
7.  Rada Gminy kat. główna 2.8 %
8.  Sprzedaż (i dzierżawa) mienia komunalnego kat. główna 2.1 %
9.  Budżet Gminy kat. główna 1.8 %
10.  Opinie RIO Katowice kat. główna 1.5 %
11.  Wójt Gminy kat. główna 1.3 %
12.  Zarządzenia Wójta 2010r. 1.2 %
13.  Wybory samorządowe 2014 kat. główna 1.1 %
14.  2006r. kat. główna 1.1 %
15.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
16.  Jednostki Pomocnicze kat. główna 0.9 %
17.  Oświadczenia Rady Gminy 2006r. kat. główna 0.9 %
18.  Jednostki Organizacyjne kat. główna 0.8 %
19.  Oświadczenia Rady Gminy 2007r. kat. główna 0.8 %
20.  2004r. kat. główna 0.8 %
21.  Oświadczenia Rady Gminy 2008r. kat. główna 0.8 %
22.  Oświadczenia 2007 kat. główna 0.8 %
23.  Oświadczenia 2008r. kat. główna 0.8 %
24.  Oświadczenia 2009r. kat. główna 0.8 %
25.  Statut Gminy kat. główna 0.8 %
26.  Godziny Urzędowania kat. główna 0.8 %
27.  Oświadczenia Rady Gminy 2009r. kat. główna 0.7 %
28.  GOSPODARKA KOMUNALNA kat. główna 0.7 %
29.  V Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.7 %
30.  Nabór na stanowiska kat. główna 0.7 %
31.  Oświadczenia 2010r. kat. główna 0.7 %
32.   kat. główna 0.7 %
33.  Oświadczenia Rady Gminy w Irządzach 2005r. kat. główna 0.7 %
34.  2005r. kat. główna 0.6 %
35.  Zarządzenia 2011r. 0.6 %
36.  I Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.6 %
37.  Oświadczenia Rady Gminy 2010r. kat. główna 0.6 %
38.  Protokoły z obrad Rady Gminy kat. główna 0.6 %
39.  II Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.6 %
40.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 0.6 %
41.  Dane podstawowe kat. główna 0.6 %
42.  Skład Rady 0.6 %
43.  Wybory do Parlamentu Europejskiego kat. główna 0.6 %
44.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.5 %
45.  1. USC - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0.5 %
46.  Stanowiska kat. główna 0.5 %
47.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach 0.5 %
48.  VIII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.5 %
49.  Protokoły 2009 kat. główna 0.5 %
50.  6. Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej, Loklalowej, Rolnictwa i Leśnictwa 0.5 %
51.  Sesje Rady Gminy 0.5 %
52.  2006-2010 kat. główna 0.5 %
53.  Informacja z wykonania budżetu kat. główna 0.5 %
54.  Oświadczenia 2011r. 0.5 %
55.  IX Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
56.  XVIII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
57.   Oświadczenia Rady Gminy w Irządzach 2003r. kat. główna 0.4 %
58.  XIII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
59.  4. Referat Finansów -Stanowisko ds. Wymiaru i Realizacji Zobowiązań Pieniężnych 0.4 %
60.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
61.  XXVII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
62.  IV Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
63.  XIX Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
64.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
65.  VI Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
66.  Komisje Rady 0.4 %
67.  XI Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
68.  Oferty inwestycyjne kat. główna 0.4 %
69.  Żłobek Gminny ,,Jaś i Małgosia” w Irządzach 0.4 %
70.  Oświadczenia Rady Gminy w Irządzach 2004r. kat. główna 0.4 %
71.  XXIX Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.4 %
72.  Powszechny Spis Rolny 2010r. kat. główna 0.4 %
73.  Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach z oddziałami przedszkolnymi 0.3 %
74.  2005r. 0.3 %
75.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.3 %
76.  X Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
77.  XVI Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
78.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.3 %
79.  II Sesja Rady Gminy Irządze 2010 0.3 %
80.  Przewodnicząca Rady 0.3 %
81.  XXXIII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
82.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach 0.3 %
83.  Oświadczenia Rady Gminy w Irządzach kat. główna 0.3 %
84.  XIV Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
85.  XXVIII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
86.  XXI Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
87.  Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach 0.3 %
88.  KATALOG USŁUG kat. główna 0.3 %
89.  3. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia 0.3 %
90.  VII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
91.  2. Stanowisko ds. Obywatelskich 0.3 %
92.  XXXII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
93.  XV Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.3 %
94.  Protokoły 2010 kat. główna 0.2 %
95.  8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.2 %
96.  I Sesja Rady Gminy Irządze 2010 0.2 %
97.  III Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0.2 %
98.  III Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
99.  Elektroniczne Dzienniki Urzędowe kat. główna 0.2 %
100.  2006r. 0.2 %
101.  7. Stanowisko ds. Drogownictwa, Ochrony Środowiska,Inwestycyjne i Zamówienia 0.2 %
102.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.2 %
103.  5. Stanowisko ds. Obsługi Kasy Urzędu 0.2 %
104.  XXX Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
105.  XXVI Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
106.  Zarządzenia Kadencja 2006-2010 0.2 %
107.  Petycje kat. główna 0.2 %
108.  XXIV Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
109.  Wybory do Sejmu i Senat 2015r. kat. główna 0.2 %
110.  XXXI Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
111.  KAPITAŁ LUDZKI kat. główna 0.2 %
112.  LIDER kat. główna 0.2 %
113.  Rada Gminy Irządze 0.2 %
114.  Zawiadomienia kat. główna 0.2 %
115.  XXV Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
116.  XXII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
117.  XXIII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.2 %
118.  Oświadczenia 2011_2 0.1 %
119.  Wybory do Sejmu i Senat 2019r. kat. główna 0.1 %
120.  Nagrania z obrad Sesji Rady Gminy kat. główna 0.1 %
121.  RODO kat. główna 0.1 %
122.  9. Stanowisko ds. Organizacyjnych, Informatyk 0.1 %
123.  Łowiectwo kat. główna 0.1 %
124.  Protokoły 2011 0.1 %
125.  Raport o stanie Gminy Irządze kat. główna 0.1 %
126.  Sesja Nr XXVI 0.1 %
127.  Sesja Nr XXV 0.1 %
128.  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z OPP kat. główna 0.1 %
129.  XVII Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.1 %
130.  XX Sesja Rady Gminy w Irządzach 0.1 %
131.  V Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0.1 %
132.  Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych kat. główna 0.1 %
133.  Koordynator dostępności kat. główna 0.1 %
134.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych. kat. główna 0.1 %
135.  Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu kat. główna 0.1 %
136.  Uchwały Kadencja 2010-2014 0.1 %
137.  Protokoły - kadencja 2011-2014 0.1 %
138.  Lobbing kat. główna 0.1 %
139.  Przetargi OSP kat. główna 0.1 %
140.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
141.  IV Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0.1 %
142.  Sesja Nr XXI 0.1 %
143.  Sesja Nr XIX 0.1 %
144.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.1 %
145.  Oświadczenia Kadencja 2011-2014 0 %
146.  Zarządzenia Kadencja 2011-2014 0 %
147.  Sesja Nr XX 0 %
148.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
149.  Program współpracy Gminy Irządze z organizacjami pozarządowymi kat. główna 0 %
150.  Taksacja terenowa lasów kat. główna 0 %
151.  Sesja Nr XXIV 0 %
152.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych kat. główna 0 %
153.  VI Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0 %
154.  Zapytania ofertowe kat. główna 0 %
155.  VIII Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0 %
156.  Wody Polskie kat. główna 0 %
157.  Wybory Ławników kat. główna 0 %
158.  Sesja Nr XXIII 0 %
159.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej kat. główna 0 %
160.  Wybory Sołeckie kat. główna 0 %
161.  Sesja Nr XXII 0 %
162.  Sesja Nr XXVII 0 %
163.  Uchwały Podatkowe na 2012r. 0 %
164.  Wybory Prezydenckie 2015 kat. główna 0 %
165.  Referendum ogólnokrajowe 2015 kat. główna 0 %
166.  Konsultacje społeczne kat. główna 0 %
167.  VII Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0 %
168.  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach 0 %
169.  Skarbnik 0 %
170.  Sekretarz 0 %
171.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Irządzach 0 %
172.  Dyrektor Gimnazjum w Irządzach 0 %
173.  Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego 0 %
174.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witowie 0 %
175.  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach 0 %
176.  Nowe rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku kat. główna 0 %
177.  Cyberbezpieczeństwo kat. główna 0 %
178.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0 %
179.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0 %
180.  Statystyka pracy 0 %
181.  Załatwianie spraw w urzędzie 0 %
182.  Mienie i wyposażenie 0 %
183.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0 %
184.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0 %
185.  Informacje osobowe 0 %
186.  Sekretarz 0 %
187.  Radca prawny 0 %
188.  Wybory do Sejmu i Senat 2023r. kat. główna 0 %
189.  I Kwartał 0 %
190.  IV Kwartał 0 %
191.  III Kwartał 0 %
192.  II Kwartał 0 %
193.  Sesja Nr XXI 0 %
194.  Kadencja 2006-2010 0 %
195.  Uchwały Zarządu 0 %
196.  Podstawowe informacje 0 %
197.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
198.  Oświadczenia Kadencja 2018-2023 0 %
199.  XVII Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
200.  Oświadczenia 2018_1 0 %
201.  XVI Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
202.  Sprawozdania finansowe 2019r. 0 %
203.  Zarządzenia 2019r. 0 %
204.  Zarządzenia 2020r. 0 %
205.  V Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
206.  XVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
207.  IV Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
208.  Oświadczenia 2020 0 %
209.  VI Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
210.  VII Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
211.  XV Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
212.  VIII Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
213.  IX Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
214.  X Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
215.  Uchwały Podatkowe na 2019 r. 0 %
216.  XI Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
217.  XII Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
218.  XIII Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
219.  III Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
220.  Sprawozdania finansowe 2018r. 0 %
221.  Protokoły - kadencja 2019-2023 0 %
222.  XIV Sesja Rady Gminy Irządze 2019 0 %
223.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
224.  Uchwały Podatkowe na 2020 r. 0 %
225.  Oświadczenia 2019 0 %
226.  XIX Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
227.  LII Sesja Rady Gminy Irządze 2023 0 %
228.  Oświadczenia 2022 0 %
229.  XLIV Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
230.  XLIII Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
231.  XLII Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
232.  XLI Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
233.  XL Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
234.  Sprawozdania finansowe 2021r. 0 %
235.  XXXIX Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
236.  Zarządzenia 2022r. 0 %
237.  XLV Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
238.  XLVI Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
239.  XLVII Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
240.  Zarządzenia 2023r. 0 %
241.  LI Sesja Rady Gminy Irządze 2023 0 %
242.  LIII Sesja Rady Gminy Irządze 2023 0 %
243.  Sprawozdania finansowe 2022r. 0 %
244.  LIV Sesja Rady Gminy Irządze 2023 0 %
245.  L Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
246.  Uchwały Podatkowe na 2023 r. 0 %
247.  XLIX Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
248.  XLVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
249.  XXXVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
250.  XXXVII Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
251.  Uchwały Podatkowe na 2022 r. 0 %
252.  XXXV Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
253.  Zarządzenia 2021r. 0 %
254.  XXVI Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
255.  Uchwały Podatkowe na 2021 r. 0 %
256.  XXV Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
257.  XXIV Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
258.  XXIII Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
259.  XXII Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
260.  XXI Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
261.  XXVII Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
262.  XXVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
263.  Sprawozdania finansowe 2020r. 0 %
264.  XXXVI Sesja Rady Gminy Irządze 2022 0 %
265.  XXXV Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
266.  XXXIV Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
267.  XXXIII Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
268.  XXXII Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
269.  XXXI Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
270.  Oświadczenia 2021 0 %
271.  XXX Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
272.  XXIX Sesja Rady Gminy Irządze 2021 0 %
273.  XX Sesja Rady Gminy Irządze 2020 0 %
274.  II Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
275.  I Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
276.  XXV Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
277.  XXIV Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
278.  Uchwały Podatkowe na 2014r. 0 %
279.  XXIII Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
280.  Oświadczenia Rada Gminy Irządze 2013 0 %
281.  Oświadczenia 2013r. 0 %
282.  XXII Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
283.  XXI Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
284.  Zarządzenia 2013r 0 %
285.  XX Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
286.  XXVI Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
287.  XXVII Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
288.  Uchwały Kadencja 2014-2018 0 %
289.  Uchwały Podatkowe na 2015r. 0 %
290.  XXXI Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
291.  XXX Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
292.  XXIX Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
293.  Oświadczenia Rada Gminy Irządze 2014 0 %
294.  Oświadczenia 2014 0 %
295.  Protokoły 2014 0 %
296.  XXVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
297.  Zarządzenia 2014 0 %
298.  Protokoły 2013 0 %
299.  XIX Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
300.  XVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2013 0 %
301.  X Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
302.  IX Sesja Rady Gminy Irządze 2011 0 %
303.  2008r. 0 %
304.  2008r. 0 %
305.  2008r. 0 %
306.  2008r. 0 %
307.  2008r. 0 %
308.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
309.  Posiedzenia Zarządu 0 %
310.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
311.  Zarządzenia 2012r. 0 %
312.  Protokoły 2012 0 %
313.  XVII Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
314.  Uchwały Podatkowe na 2013r. 0 %
315.  XVI Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
316.  XIV Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
317.  Ewidencja przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 0 %
318.  XIII Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
319.  Oświadczenia Rada Gminy Irządze 2012 0 %
320.  Oświadczenia 2012 0 %
321.  XII Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
322.  XI Sesja Rady Gminy Irządze 2012 0 %
323.  Skład osobowy Zarządu 0 %
324.  I Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
325.  XXVI Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
326.  XXV Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
327.  XXIV Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
328.  XXIII Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
329.  XXII Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
330.  XXI Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
331.  XX Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
332.  Oświadczenia 2017 0 %
333.  Uchwały Podatkowe na 2018 r. 0 %
334.  XIX Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
335.  XXVII Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
336.  Oświadczenia 2018 0 %
337.  Uchwały Kadencja 2018-2023 0 %
338.  Protokoły imiennych wyników głosowań - kadencja 2018-2023 0 %
339.  XXXIV Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
340.  XXXIII Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
341.  XXXII Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
342.  XXXI Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
343.  XXX Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
344.  XXIX Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
345.  XXVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2018 0 %
346.  Zarządzenia 2018r. 0 %
347.  XVIII Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
348.  Zarządzenia 2017r. 0 %
349.  XVII Sesja Rady Gminy Irządze 2017 0 %
350.  VIII Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
351.  VII Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
352.  VI Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
353.  V Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
354.  Zarządzenia 2015r. 0 %
355.  Oświadczenia 2015 0 %
356.  Oświadczenia Kadencja 2014-2018 0 %
357.  IV Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
358.  III Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
359.  II Sesja Rady Gminy Irządze 2014 0 %
360.  IX Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
361.  Uchwały Podatkowe na 2016 r. 0 %
362.  XVI Sesja Rady Gminy Irządze 2016 0 %
363.  XV Sesja Rady Gminy Irządze 2016 0 %
364.  Uchwały Podatkowe na 2017 r. 0 %
365.  XIV Sesja Rady Gminy Irządze 2016 0 %
366.  Oświadczenia 2016 0 %
367.  XIII Sesja Rady Gminy Irządze 2016 0 %
368.  XII Sesja Rady Gminy Irządze 2016 0 %
369.  XI Sesja Rady Gminy Irządze 2016 0 %
370.  Zarządzenia 2016r. 0 %
371.  X Sesja Rady Gminy Irządze 2015 0 %
372.  Protokoły - kadencja 2014-2018 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.