Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 30 listopada 2021r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 30 listopada 2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień

30 listopada 2021 r. (tj. wtorek) na godz.   10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 S w miejscowości  Irządze polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza”.
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku  rolnego na terenie Gminy Irządze na rok podatkowy 2022.
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty podwyższonej.
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Irządze.
 6. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Irządze w roku 2022.
 7. ustalenia diet dla radnych  oraz zasad  zwrotu  kosztów  podróży służbowej.
 8. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Irządze.
 9. przystąpienia do realizacji projektu pn.: Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2021.
 11. Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2021-2037.
   
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Sesji.

  Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

   

  PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

  (-)Agata Cyganek
   

Informacje

Rejestr zmian

2021-11-23 14:35

Edycja artykułu - Administrator systemu

2021-11-23 14:34

Edycja artykułu - Administrator systemu

2021-11-23 14:28

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.