Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 07 grudnia 2022r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 07 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień 07 grudnia 2022 r. (tj. środa) na godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Irządze w roku 2023.
 2. zmiany Uchwały Nr 65/X/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Irządze.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości stanowiących własność gminy Irządze.
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok 2022.
 7. Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2022-2037.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Sesji.

  Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

   

  PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

  (-)Agata Cyganek

   

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-30 19:37

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.