Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 23 stycznia 2023r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 23 stycznia 2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z zm.) zwołuję LI  Sesję  Nadzwyczajną Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 23 styczeń 2023 r. (tj. poniedziałek ) na godzinę 14.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Irządze w roku 2023.
 2. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 3. zmiany uchwały Nr 48/VII/2019 r. Rady Gminy Irządze z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu -„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 4. przejęcia od Starostwa Powiatowego w Zawierciu zadania dotyczącego zarządzania publiczną  drogą powiatową o nr DP 1114 S w miejscowości Wygiełzów.
 5. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 6. zmian w uchwale budżetowej Gminy Irządze na rok 2023.
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2023-2037.
 8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad Sesji.

   

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-19 12:53

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.