Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Konsultacje społeczne

Podtytuł: dotyczące: projektu uchwały Rady Gminy Irządze w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Irządze w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat propozycji i  rozwiązań zawartych w przedmiotowej uchwale.

Konsultacje są prowadzone poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez złożenie wypełnionych formularzy konsultacji.

Opinie do projektu uchwały można składać od dnia  14 lipca 2023r. do dnia        21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Urząd Gminy Irządze, 42-446 Irządze, Irządze 124, lub na adres                                                  e-mail: urzad@irzadze.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (34) 354 30 09 wew. 29.

Osobą do kontaktu w sprawie w/w projektu uchwały jest Pani Kamila Waluda-Karoń.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Irządze

 

Irządze, dnia 2023-07-13 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:13

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:10

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.