Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie z dnia 13.07.2023

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia » Obwieszczenie z dnia 13.07.2023

Podtytuł: informuję o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 11.07.2023r. Nr DZP.6220.2.4.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5,5 MWp z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą”

                                                                                                            Irządze 11.07.2023r.

Nr DZP.6220.2.4.2023

O b w i e s z c z e n i e

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2022r, poz. 1029),

informuję

   o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Irządze z dnia 11.07.2023r. Nr DZP.6220.2.4.2023 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5,5 MWp z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą”  zlokalizowanych  na  działkach o nr ewid. 65/2, 65/4, 66/2, 67/2, 68/2, 81/3., 82/2, 83/2, 185/2 obręb Zawada Pilicka  oraz 195/3, 195/6 obręb Zawadka, gmina Irządze”  

    Decyzja została wydana na wniosek Pana  Macieja Górskiego działający na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego  przez Pana Georg Hotar działającego w imieniu Beckton Solar sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8,  61 – 806 Poznań,

    Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim  oraz Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w siedzibie Urzędu Gminy Irządze nr 124, pok. Nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.irzadze.pl – oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze i w miejscu planowanego  przedsięwzięcia w sołectwie Zawada Pilicka i Zawadka.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 13 lipca 2023r.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-07-13 16:21

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:17

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.