Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad LVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 31 sierpień 2023r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad LVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 31 sierpień 2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) zwołuję LVII  Sesję  Nadzwyczajną Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 31 sierpień 2023 r. (tj. czwartek ) na godzinę 10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030.
 2. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Irządze.
 3. zmian w uchwale  budżetowej gminy Irządze na rok 2023.
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2023 – 2037.
 5. udzielenia w 2024 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. Św. Wacława w Irządzach na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Irządze.
 6. przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec,

   
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8.  Zamknięcie obrad Sesji.
   

  Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl

  PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

  (-)Agata Cyganek

   

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-30 11:45

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.