Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad LXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 18 stycznia 2024r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad LXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 18 stycznia 2024r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) zwołuję LXI  Sesję  Nadzwyczajną Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 18 stycznia 2024 r. (tj. czwartek ) na godzinę 9.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

  1. zmian w uchwale  budżetowej gminy Irządze na rok 2024.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2024 – 2037.
  3. zmiany Uchwały Nr 322/LX/2023 Rady Gminy Irządze  z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Irządze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Irządze.
  4. Wyznaczenia przedstawiciela Gminy Irządze do  Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2024-2028.

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-16 19:59

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.