Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Wójt Gminy Irządze z dnia 18 stycznia 2024r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójt Gminy Irządze z dnia 18 stycznia 2024r.

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Irządze

z dnia 18 stycznia 2024r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030.

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, Dz. U. z 2023 r. poz. 28), w związku z Uchwałą Nr  298/LVII/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 31 sierpnia 2023r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030zawiadamiam, że w dniach od 25 stycznia 2024 r. do 17 lutego 2024r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 25 stycznia 2024 r. do 17 lutego 2024 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.irzadze.bip.jur.pli na stronie Internetowej www.irzadze.pl ;
  • w siedzibie UrzęduGminy Irządze, 42-446 Irządze 124 w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2024r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: urzad@irzadze.pl ,
  • drogą korespondencyjną na adres: UrzęduGminy Irządze, 42-446 Irządze 124,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze w godzinach pracy urzędu
  • poprzez formularz uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_gpr_formularz

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.irzadze.pl i www.irzadze.bip.jur.pl

Wójt Gminy Irządze

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-01-18 14:01

Edycja artykułu - Administrator systemu

2024-01-18 13:59

Edycja artykułu - Administrator systemu

2024-01-18 13:56

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-01-18 13:52

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.