Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenie

Podtytuł: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI MARKI FERMEC 860 SE

Wójt Gminy Irządze

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

KOPARKO-ŁADOWARKI MARKI FERMEC 860 SE

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Irządze

42-446 Irządze nr 124

NIP 6492299159

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:

Koparko-ładowarka przeznaczona do prac ziemnych,

marka, typ   -      FERMEC 860SE

rok produkcji -   2002

nr fabryczny  -   SMFA64RC028EM5831

moc silnika  -     71,5 kW

silnik -   PERKINS typ 1004-4T-HR

zapłon -   samoczynny

pojemność skokowa -   4400 cm³

rodzaj napędu -   4x4

wskazania licznika  -   788 mtg

przebieg –  ok. 12 000 mtg

masa własna  -   7125 kg

wysokość zwału  -   3,58 m

głębokość kopania max. -   4,43 m

zasięg max. – 5,73 m

ogumienie przód -   16.00/70-20 tył -   18/14-26

łyżka koparki   -    szerokość ok. 300 mm

pojemność szufli ładowarki  -  1 m³

 

Stan techniczny:

używana, eksploatowana,

silnik kpl.: sprawny, układ tłokowo-korbowy rozrządu w stanie częściowo zużytym, pompa wody wymieniona,

układ napędowy sprawny,

układ hydrauliczny sprawny, pompa wymieniona na nową,

luzy na połączeniach ruchomych wysięgnika koparki i ramion ładowarki,

łyżka koparki sprawna,

szuflada ładowarki sprawna, zęby w dobrym stanie,

powłoka lakiernicza barwy żółtej z odpryskami.

 

 1. Cena wywoławcza: 70 000,00 zł brutto   słownie (siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100)
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna), w dniu 07 lutego 2024r. o godzinie 15:00, przeprowadzony przez komisję przetargową.
 3. Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium  w pieniądzu na konto BS Szczekociny Nr 39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 najpóźniej do dnia 05 lutego 2024r.  w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:  7 000,00 zł  (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 )  z dopiskiem: „Wadium na przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki marki FERMEC 860 SE” ,
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz Gminy Irządze, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie, co najmniej cenie wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez oferenta zalicza się w poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł.
 7. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, (faktura VAT) który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie koparko-ładowarki nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 8. Koparko-ładowarkę można oglądać na terenie byłej bazy Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach, 42-446 Irządze nr 131b, w godzinach od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu: 514 658 294. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat koparki : Inspektor Michał Cichór.
 9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków a także  odwołania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-01-26 13:17

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-01-26 13:17

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-01-26 13:17

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-01-26 13:15

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.