Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad LXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 12 lutego 2024r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad LXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 12 lutego 2024r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) zwołuję LXII  Sesję  Nadzwyczajną Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 12  lutego 2024 r. (tj. poniedziałek ) na godzinę 9.30.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia w 2024 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. Św. Wacława  w Irządzach na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Irządze.
 2. zmian w uchwale  budżetowej gminy Irządze na rok 2024.
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2024 – 2037.
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty podwyższonej.
 5. przyjęcia programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów"  Gminy Irządze na rok 2024. 
 6. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  i Systemu Pieczy Zastępczej  w Gminie Irządze na lata 2024 – 2026.
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu gminy Irządze biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-09 12:43

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.