Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w IRZĄDZACH z dnia14 marca 2024 r.

Wyświetl stronę główną » Wybory Samorządowe 2024 » KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w IRZĄDZACH z dnia14 marca 2024 r.

Podtytuł: O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w IRZĄDZACH

z dnia14 marca 2024 r.

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH

NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

 

Na podstawie art. 408, art. 409 i art. 410 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2023 r.  poz. 2408 z zm.)  Gmina Komisja Wyborcza w Irządzach informuje:

 

1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy dla komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 odbędzie się publicznie w dniu 15 marca  2024 r. o godz. 15:30 w siedzibie  Gminnej Komisji Wyborczej w Irządzach mieszczącej się: w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze, pokój nr 6,

2. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w co najmniej jednym okręgu wyborczym na obszarze danej gminy.

Przed rozpoczęciem losowania zostanie przedstawiona informacja o numerach list przyznanych w drodze losowania przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Katowicach I i III.

Następnie, w widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych jednakowych, nieprzezroczystych kopertach lub innych pojemnikach, zwanych dalej „kopertami” kartki zawierające:

- do pierwszego pojemnika, w identycznych zamkniętych jednakowych, nieprzezroczystych kopertach lub innych pojemnikach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do rady gminy.

- w drugim pojemniku w identycznych zamkniętych jednakowych, nieprzezroczystych kopertach lub innych pojemnikach, zostaną włożone kartki z kolejnymi numerami (poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Katowicach III);

3. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym na obszarze danej gminy.

Brak  list kandydatów komitetów wyborczych spełniających powyższe kryterium.

4. Losowania dokonają dwie osoby –  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Irządzach oraz członek komisji. Jedna osoba będzie losowała nazwę komitetu wyborczego, zaś druga osoba – numer dla listy. Wylosowana  nazwa komitetu  i numer  będą odczytywane przez losującą osobę , następnie powtórzone przez prowadzącego losowanie.

5. Wyjęte z kopert  kartki z nazwami komitetów wyborczych  i  kartki z numerami będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.

6. Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Irządzach oraz zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Irządze.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Irządzach

/-/ Urszula Anna Barańska

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-03-15 10:12

Edycja artykułu - Administrator systemu

2024-03-15 10:09

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.