Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE

Podtytuł: Wójt Gminy Irządze Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu

OGŁOSZENIE

                Na podstawie Uchwały  Nr  226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2018r. , poz. 450 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Irządze z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wójt Gminy Irządze

Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  projektu:            

 

Uchwały Rady Gminy Irządze w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia 18 kwietnia  2019r.  do dnia 24  kwietnia 2019r.

 

Forma konsultacji:

Zamieszczenie  projektu  uchwały Rady Gminy Irządze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawach projektu uchwały Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze lub  przesłane w formie elektronicznej ( skan ) na adres  e-mail 
( urzad@irzadze.pl)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew. 23

                                                                                                     

Wójt Gminy

Jan Molenda

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-04-17 13:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 13:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 13:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 13:50

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.