Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia » Konsultacje społeczne

Podtytuł: dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządze

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządze.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału
w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządzewraz z załącznikami.

Komitet jest platformą współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Irządze.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.irzadze.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.irzadze.bip.jur.pl, który należy przesłać na adres urzad@irzadze.pl  lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124; Formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji on-line pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.irzadze.pl - link do ankiety:

 https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 23.02. 2024 r., na godzinę 10.00

Uwagi do projektu można składać w okresie od 14.02.2024 r. do 08.03.2024r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124.

b) elektronicznej poprzez:  przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres urzad@irzadze.pl  wypełnienie elektronicznego formularza uwag: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_formularz

wypełnienie elektronicznego formularza ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 23.02.2024 r., o godzinie 10.00

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Irządzewww.irzadze.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.irzadze.bip.jur.pl  oraz w Urzędzie Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124.

Konsultacje trwają od 14.02.2024r. do 08.03.2024r.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych.

Przed wypełnieniem ankiety lub formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Uchwały wraz z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządze dostępnym poniżej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-02-07 18:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-02-07 18:43

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-02-07 18:43

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-02-07 18:43

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2024-02-07 18:41

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.